Diensten

In vijf stappen naar een slim gebouw

We helpen eindgebruikers, installateurs, regeltechnische partijen en adviseurs bij het creëren van slimme gebouwen met een gezond binnenklimaat en substantiële kostenreductie op energieverbruik en onderhoud.

 1. 1

  Dataverzameling

  Ieder gebouw produceert data. Die verzamelen we. Of het nu gaat om de directe data van de installatie, een slimme meter, historische data of data uit externe applicaties: onze software accepteert alle vormen van data. Die data brengen we bij elkaar.

 2. 2

  Data-labelling

  Om de eendimensionale ruwe data uit verschillende bronnen betekenis te geven committeren wij ons aan de Project Haystack Conventie, waardoor we eenduidig de data labelen. Alle data die afkomstig is van componenten, software en applicaties wordt gerangschikt en gecategoriseerd. Meetgegeven krijgen hierdoor betekenis.

 3. 3

  Monitoring en data-analyse

  Als de data gelabeld is, weten we om wat voor data het gaat en kunnen we het geheel inzichtelijk maken. We doen dit met SkySpark, een monitoring- en analytics-tool die het mogelijk maakt om de installatie zelfstandig te analyseren, maar ook geautomatiseerd voor je op zoek gaat naar correlaties, afwijkingen en verbeterpunten.

 4. 4

  Toegankelijke dashboards

  Naast monitoring en analyse met behulp van SkySpark, kunnen de resultaten van de eerste drie stappen ook bij elkaar worden gebracht in gebruiksvriendelijke en overzichtelijke dashboards en rapportagetools. Deze dashboards geven beheerders en onderhoudspartijen inzicht in de meest relevante informatie over de werking van de gebouwinstallatie.

 5. 5

  Slim gebouw

  Naast het monitoren, analyseren en handmatig optimaliseren van je gebouwinstallatie is het systeem ook zelfstandig in staat om data terug te sturen naar de installatie. Hierdoor kunnen geautomatiseerd instellingen worden aangepast aan de gewenste waarden. En dan is je slimme gebouw een feit.

Software en tools

SkySpark geeft data betekenis

Infinity werkt met SkySpark, ’s werelds meest geavanceerde monitoring- en analytics software, die de data van gebouwinstallaties en hun verschillende componenten 24/7 organiseert en interpreteert aan de hand van vooraf gedefinieerde strategieën. Door de eenvoudige weergave en de heldere analyses kan SkySpark gebruikt worden door gebouwbeheerders, facility managers en andere betrokkenen. En belangrijk: SkySpark is onafhankelijke software en jij blijft altijd eigenaar van jouw data. Je bent dus nooit gebonden aan Infinity.

Toegankelijke dashboards en rapportage-tools

Als aanvulling op Skyspark ontwikkelt Infinity gebruiksvriendelijke en overzichtelijke dashboards en rapportagetools, gericht op specifieke thema’s. Zij geven beheerders en onderhoudspartijen razendsnel inzicht voor nog sneller handelen. Bekijk hieronder wat onze dashboards en tools voor je kunnen betekenen.

Quickscan

In één oogopslag door middel van grafieken inzicht in de werking van je totale gebouwinstallatie. Door verschillende datapunten met elkaar te koppelen, krijgt de gebruiker een gecombineerd overzicht van alle factoren die van invloed zijn op de werking van de installatie.

Energie

Inzicht in de energieverbruikers ten opzichte van voorgaande periodes en vergelijkbare objecten. Het dashboard kan onder meer genormaliseerd worden naar vloeroppervlak, graaddagen en CO2-uitstoot. Koppeling aan slimme meters van de netbeheerder is mogelijk, evenals monitoring van opgewekte energie.

Onderhoud

Geautomatiseerd verstuurde rapportages geven aan wat de staat is van de verschillende individuele componenten van de installatie. Het dashboard geeft waarschuwingen bij afwijkingen. Hierdoor worden storingen voorkomen en is het mogelijk om beter te anticiperen op onderhoudsintervallen.

Comfort

Door het continu checken van verschillende factoren bepalen we het comfort in de aanwezige vertrekken. Hierin worden ook temperatuur, CO2, het pendelen van verwarmingskleppen en de onrust in luchtstromen meegenomen.

WKO

De provincie vraagt om een registratie van warmte- en koude opslag. Het WKO-dashboard genereert automatisch verslagen, geeft een actueel overzicht van de balanswaarden en biedt tussentijds inzicht in de voortgang, waardoor bijstellen mogelijk is.

Frisse scholen

Frisse scholen is onderdeel van de GreenDeal Scholen, die het verplicht maakt om voor een gezond binnenmilieu te zorgen in schoolgebouwen. Het Frisse scholen-dashboard monitort onder meer de CO2-prestaties in de binnenruimte en de hoeveelheid lucht die per leerling ververst moet worden.

Slimme gebouwen

De tool Slimme gebouwen werkt 24/7 op de achtergrond en analyseert de gebouwprestaties, de gebruikers-input en de weersvoorspelling. Slimme gebouwen zorgt direct voor meer comfort en lager energieverbruik. Want als je weet dat het warmer wordt, kan de kachel eerder uit.

Training en advies

Je kunt op ons rekenen!

Het is in jouw en ons belang dat de mensen die met onze systemen werken, er goed mee uit de voeten kunnen. Daarom zorgen we voor trainingen, waardoor je snel van start kunt. Bovendien zijn we altijd bereikbaar om vragen te beantwoorden. Indien gewenst bemiddelen we tussen gebruikers en leveranciers.

We maken binnen één dag een data-analist van je en een expert op het gebied van intelligent onderhoud en beheer.

Thomas de Boer, adviseur en dataspecialist HVAC

Offerte

Werken met Infinity betaalt zich terug

Ieder gebouw is anders, dus de terugverdientermijn is geen vaste waarde. Neem contact met ons op voor een offerte. We kunnen aan de hand van een aantal gegevens snel voor je doorrekenen wat je betaalt, hoeveel je dat oplevert en op welke termijn.