70% van de gebouwinstallaties presteert slecht
Marcel Tourney
Adviseur

Het is een bekend gegeven: Zeventig procent van de Nederlandse gebouwen presteert slecht. Dat komt onder meer door gebrek aan inzicht in de samenwerking tussen de diverse schakels en componenten. Daarnaast wordt het onderhoud doorgaans uitgevoerd door verschillende partijen en heeft niemand inzicht in de werking van het geheel.

Onafhankelijk inzicht in de prestaties van je gebouw
Jurriën Tourney
Adviseur en dataspecialist HVAC

Eigenaren, beheerders en eindgebruikers van gebouwen hebben vaak beperkt inzicht in de werking van hun installaties. Voor die mensen werken we: Infinity zorgt ervoor dat degenen om wie het draait zelf de regie kunnen voeren over het beheer van hun gebouwinstallatie.

Op het snijvlak van installatietechniek en informatica
Adviseur en dataspecialist HVAC
Thomas de Boer

Installatietechniek heeft nog een flinke inhaalslag te maken op het gebied van informatica. De term ‘smart building’ is mooi, maar er is nog veel te doen om ervoor te zorgen dat gebouwen dat predicaat ook echt verdienen. Wij werken op het snijvlak van twee disciplines om dat mogelijk te maken.

Ambitie

Slimme gebouwen, optimale prestaties

De energieprestatie kan in nagenoeg ieder gebouw verbeterd worden door beschikbare data te verzamelen en te analyseren. Wanneer we vervolgens de vrijgekomen informatie gebruiken om de installatie bij te sturen, kunnen we spreken van een slim gebouw. Dat is de ambitie van Infinity: door data-analyse en machine-learning bijdragen aan slimme gebouwen en reductie van energieverbruik.

Belofte

Onafhankelijk inzicht in de prestaties van je gebouw

Infinity meet de werking van gebouwinstallaties en vertaalt de vrijgekomen data in begrijpelijke informatie. Dat is in een notendop wat we doen. Het resultaat: intelligent en onafhankelijk beheer van je gebouw, plus het doorlopend finetunen van je klimaatbeheer op basis van meetgegevens.

Eigenaren, beheerders en eindgebruikers van gebouwen hebben vaak beperkt inzicht in de werking van hun installaties. Voor die mensen werken we: Infinity zorgt ervoor dat degenen om wie het draait zelf de regie kunnen voeren over het beheer van hun gebouwinstallatie.

Jurriën Tourney, adviseur en dataspecialist HVAC

Neem de regie in handen op basis van meetgegevens

Infinity maakt het mogelijk om zelf de regie te voeren over het beheer van je gebouwinstallatie. We doen dat door de werking van alle componenten in kaart te brengen. Zo wordt het mogelijk om op basis van de feiten je installatie te optimaliseren.

Wat ons uniek maakt

We hebben verstand van gebouwinstallaties én
van data

Infinity heeft zijn wortels zowel in de installatietechniek als in de IT. Door die twee disciplines met elkaar te combineren, hebben we een oplossing waardoor gebouwinstallaties beter, duurzamer en energiezuiniger hun werk doen.

Installatietechniek heeft nog een flinke inhaalslag te maken op het gebied van informatica. De term ‘smart building’ is mooi, maar er is nog veel te doen om ervoor te zorgen dat gebouwen dat predicaat ook echt verdienen. Wij werken op het snijvlak van twee disciplines om dat mogelijk te maken.

Wesley van Doesburg, Software Developer

Voor wie

We werken voor je gebouw en voor de mensen die erin zitten

Er zijn veel argumenten om de prestaties van je gebouw inzichtelijk te maken: duurzaam beheer; het voorspelbaar maken van onderhoud; de wens van overheden om Europa klimaatvriendelijker te maken. Al die motieven onderschrijven we. Maar onder de streep werken we voor jou en voor de gebruikers van je gebouw.

Een gezond binnenklimaat zorgt voor gezonde en productieve gebruikers. Daar werken we voor.

Installateurs, adviseurs en regeltechnische partijen

Behalve voor eindgebruikers werkt Infinity ook voor installateurs, adviseurs en regeltechnische partijen. Ze gebruiken onze diensten om meer inzicht te krijgen in de effectiviteit van hun ontwerp en om eventuele problemen in een installatie zichtbaar te maken. Ook regulier onderhoud kan op basis van meetgegevens doelgerichter uitgevoerd worden.