Infinity Monitoring & Consultancy - prestatieborging

Infinity Monitoring & Consultancy:
A fool with a tool is still a foolWij zijn getriggerd door het slecht functioneren van de klimaatinstallaties in de Nederlandse utiliteitsgebouwen. Ondanks investeringen in duurzame oplossingen zijn de prestaties onder de maat. De benodigde intelligentie is wel degelijk aanwezig maar onderzoeken tonen al jaren aan dat 70% van de gebouwen daar minimaal gebruik van maken.

Moderne gebouwbeheersystemen(GBS) en diverse energiemonitor-software schieten vaak te kort en bieden dan ook niet de juiste handvatten voor effectieve, blijvende verbeteringen. De quote; “A fool with a tool is still a fool”  spreekt onze filosofie des te meer aan doordat wij de brug slaan tussen intelligente analytische software met gecombineerde uitgebreide jarenlange kennis van HVAC, IT en dataverwerking. De software is louter het instrument, onze expertise geeft hier invulling aan.

Missie:
Infinity Monitoring & Consultancy heeft als product onafhankelijk bedrijf de missie om klimaat- en duurzaamheidsprestaties inzichtelijk te maken. Door het monitoren van uw installatie specifiek op basis van uw prestatie- en ontwerpeisen, worden energiereducties meetbaar gemaakt en comfort- en gebouwprestaties verbeterd. Door het maatwerk dat wij leveren wordt prestatieborging van uw installatie transparant.

Visie:
Jarenlange ervaring in de HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) markt heeft ons doen inzien dat de prestaties van klimaatinstallaties sterk verbetert kunnen worden. Vanuit onze brede ICT/database kennis is de ambitie ontstaan om de klimaatwereld te veranderen. Dit willen wij realiseren door in te spelen op de alsmaar complexer wordende eisen aan energie en comfort. Om deze te waarborgen streven wij naar langdurige relaties met onze opdrachtgevers waardoor prestatieborging gedurende de gehele exploitatiefase gerealiseerd kan worden. Het doel van Infinity Monitoring & Consultancy is om hoge kwaliteit te leveren voor een goed rendement en een langdurige relatie met onze klanten. Waarmee wij een continue bijdrage willen leveren aan blijvende energiebesparingen zonder concessies te doen aan comfort.

Complete ontzorging

Heeft u als gebouwbeheerder uw gebouwprestaties in de hand? Wij zijn intermediair in deze zaken.

lees meer...

Onafhankelijkheid

Infinity is volledig onafhankelijk. Wij leveren maatwerk voor u als eindgebruiker.

lees meer...

Uniek concept

Infinity werkt als eerste in Europa met de analysetool: SkySpark. SkySpark is in Amerika al in meer dan 8500 panden toegepast.
lees meer...

Gratis energiescan

Met minimale gegevens kunnen wij snel voor u bepalen welk rendement te behalen valt.

Gratis energiescan