Infinity Monitoring & Consultancy - prestatieborging

Middels de softwaretool SkySpark is het mogelijk om de volledige functionaliteit van de aanwezige installatie te borgen. Alvorens dit plaatsvind wordt eerst uw bestaande Meet- en Regelinstallatie aangesloten voor het ophalen van data. Zowel een kleine installatie bestaande uit enkel een gymzaal als grotere kantoorpanden met honderden ruimten behoren tot de mogelijkheden. Als uw bestaande installatie ongeschikt is voor het ophalen van data, heeft Infinity Monitoring & Consultancy de juiste oplossing om de noodzakelijke data uit uw gebouw te halen.

Op basis van onze kennis kunnen wij al elke installatie analyseren met daaruit voortvloeiend adviezen met merkbare gevolgen. Echter om tot een synergetisch integraal klimaatbeleid te komen stemmen wij graag de individuele wensen en eisen per installatie af met de eindgebruiker/gebouwbeheerder. In samenspraak kunnen prestaties worden vastgelegd welke relevant zijn om nauwgezet te monitoren en kunnen individueel afgestemde rapportages gemaakt en automatisch verzonden worden.

Builder

Klik voor een lijst met producten welke wij zoal kunnen monitoren.

Wat is uniek aan deze methodiek:
– Eenmalige aanmaak van de prestatie indicatoren van uw installatie.
– Continu controle van het functioneren van de installatie, volledig automatisch en gedurende de volledige exploitatie fase.
– Bewezen jaarlijkse besparing op energiekosten van 15% tot 25%. Hierin zijn niet meegenomen de besparingen op service bezoeken, onderhoudskosten, advieskosten en productiviteitswinst.
– Eenvoudig inzicht in functioneren van de installatie door alle betrokken partijen (geen complexe technische software applicaties).
– Voor elke installatie dezelfde software applicatie dus 100% onafhankelijk van het aanwezige Meet- en Regelsysteem.
– Als er wijzigingen worden aangebracht in het Gebouw Beheer Systeem in de vorm van verstellingen of een software back-up en de functionaliteit verandert, wordt dit direct waargenomen door de prestatieborgingstool.

 
Wat zijn de kosten en hoe snel kan ik de investering terugverdienen:
– De kosten bestaan uit een eenmalig implementatiebedrag en een jaarlijkse vergoeding om gebruik te maken van de 24/7 monitoring met rapportage.
– Afhankelijk van de complexheid en grootte van de installatie worden de kosten bepaald.
– Op basis van de besparingen die gerealiseerd worden bedraagt de terugverdientijd 1 jaar. Na deze periode verdient u elk jaar geld en geeft dit een duurzame bijdrage aan de vermindering van het energieverbruik.

SkySpark

SkySpark is een webbased monitoringtool die 24/7 de prestaties van gebouwinstallaties en energieregistratiesystemen in de gaten houdt.

lees meer...

Root Cause Analysis

Root Cause Analysis (RCA) is een methodiek gericht op het identificeren van de bron van een oorzaak van problemen of gebeurtenissen...


lees meer...

Energiereducties met behoud van comfort

D.m.v. actieve monitoring kunnen energiereducties worden gerealiseerd zonder daarbij een comfortabel binnenklimaat uit het oog te verliezen.


lees meer...

Rapportages

Op welke manieren en naar wie worden rapportages van het presteren en de afwijkingen verstrekt?lees meer...