Infinity Monitoring & Consultancy - prestatieborging

Infinity Monitoring & Consultancy hanteert de Root Cause Analysis methode;

RCARoot Cause Analysis (RCA) is een methodiek gericht op het identificeren van de bron van een oorzaak van problemen of gebeurtenissen. In plaats van het wegnemen van de symptomen wordt er aan de hand van data, correlaties gemaakt tussen samenhangende componenten om zo de oorzaak inzichtelijk van het probleem of gebeurtenis te maken. In de praktijk betekent dit dat bij klachten geen ‘pleister’ wordt geplakt maar verder wordt gekeken. Zodra het bijvoorbeeld op een werkplek te koud is kan direct de aanvoertemperatuur verhoogd worden waardoor het probleem verholpen kan zijn. Maar de kans dat het probleem zich opnieuw (elders) voordoet is aanwezig. Door de samenhang tussen de componenten te bestuderen kan er ontdekt worden dat mogelijk een pomp slecht draait, of een klep niet ver genoeg opent waardoor het probleem daar wordt aangepakt waar de oorzaak ligt. En zodoende de kans op herhaling sterker wordt gereduceerd.

Hoewel bovenstaande toepassing van de methodiek reactief is ten aanzien van het probleem kan er door langere tijd de data te analyseren verschuiven naar proactief. Zodra een heel proces van aansturing van componenten over een langere tijd bij verschillende condities inzichtelijk is. Biedt dit inzichten op verwachte problemen of gebeurtenissen bij de eerste kleine afwijkingen.

Root Cause Analysis past door het continu verbeterende karakter perfect in actieve monitoring en het ontlenen van meerwaarde uit data waarbij de bron van knelpunten aangepakt kan worden voor duurzame blijvende oplossingen.

 

SkySpark

SkySpark is een webbased monitoringtool die 24/7 de prestaties van gebouwinstallaties en energieregistratiesystemen in de gaten houdt.
lees meer...

Energiereducties met behoud van comfort

D.m.v. actieve monitoring kunnen energiereducties worden gerealiseerd zonder daarbij een comfortabel binnenklimaat uit het oog te verliezen.

lees meer...

Rapportages

Op welke manieren en naar wie worden rapportages van het presteren en de afwijkingen verstrekt?


lees meer...

Werkwijze

Wat is er uniek aan onze methodiek? En wat kunnen wij voor u betekenen?lees meer...