Infinity Monitoring & Consultancy - prestatieborging

Energiereducties met behoud van comfort

Gebouwbeheerders krijgen steeds meer verantwoordelijkheden als het gaat om duurzame, energiezuinige gebouwen. Beheer en onderhoud van installaties zijn daarbij belangrijke instrumenten.

Diverse onderzoeken wijzen uit dat het energieverbruik van klimaatinstallaties in gebouwen gemiddeld 25 procent te hoog is. Maar liefst 70 procent van de gebouwinstallaties functioneert niet naar behoren. Beloftes over energieprestaties bij het ontwerp, komen in de praktijk zelden uit.

Voor het ondermaats presteren zijn verschillende oorzaken aan te wijzen:
– Het ontwerp van de installaties past niet (meer) bij het uiteindelijke gebouw of het gebruik ervan.
– Afwijkingen van het ontwerp of fouten bij de uitvoering van de installaties kunnen de prestaties nadelig beïnvloeden.
– Gebouweigenaren of beheerders kunnen bij het gebruik steken laten vallen of door nalatig onderhoud kan de kwaliteit snel teruglopen.
– Het verstellen van een klok of temperatuur en het niet meer terug zetten kan al 10% extra energie kosten.
– Hoe weet u of de duurzame WKO of warmtepomp efficiënt functioneert, de praktijk geeft helaas aan dat dit in veel gebouwen niet het geval is.
– Mogen we van de onderhoudspartij nog wel de noodzakelijke expertise verwachten, en kan deze partij de installatie volledig automatisch 24/7 in de gaten houden?

Het leidt altijd tot onnodig energiegebruik en kapitaalverlies. Tevens vermindert de comfortbeleving en de kwaliteit van het binnenklimaat, met als eindresultaat ontevreden gebruikers. Daar zit geen enkele facility manager op te wachten. Veel van deze problemen zijn op te vangen door continue actieve monitoring waarbij afwijkingen direct geconstateerd worden en bij de bron aangepakt kunnen worden.

De Return On Investment (ROI) geeft de terugverdientijd van uw investering aan. Deze terugverdientijd is afhankelijk van het soort gebouw, het gebruik en het functioneren van de huidige installatie. Enkel op basis van energiereductie bedraagt de ROI minder dan 1 jaar.

Comfortabel binnenklimaat

Ten behoeve van optimale arbeidsomstandigheden is een comfortabel binnenklimaat
onontbeerlijk. Gezonde en cartoonaangename werkcondities zijn van belang voor het presteren van alle medewerkers. De meeste panden zijn goed ingericht maar toch zijn er ook klachten over de temperatuur, CO2-gehalte en de luchtvochtigheid op de werkplek. Afwijking worden al gauw als onprettig ervaren en hebben direct een verband met het optimaal presteren en concentratie van de medewerker en uiteindelijk ook op het ziekteverzuim.
Voor een goede luchtkwaliteit dient er voldoende verse buitenlucht te worden aangevoerd en de temperatuur optimaal geregeld te worden. Met de komst van het nieuwe werken en de kantoortuinen is er een nieuwe uitdaging ontstaan om voor meerdere mensen een aangenaam en gezond comfort te creëren.

Wanneer bij investeringen in het binnenklimaat klachten aanhouden of terugkomen is het vaak lastig om de oorzaak te achterhalen. Wordt de nodige berekende aanvoer van verse lucht wel daadwerkelijk behaald? Is de temperatuur comfortabel ongeacht de buitentemperatuur?

Zijn de energiereducties en het binnenklimaat in balans met elkaar?

 

SkySpark

SkySpark is een webbased monitoringtool die 24/7 de prestaties van gebouwinstallaties en energieregistratiesystemen in de gaten houdt.
lees meer...

Root Cause Analysis

Root Cause Analysis (RCA) is een methodiek gericht op het identificeren van de bron van een oorzaak van problemen of gebeurtenissen...

lees meer...

Rapportages

Op welke manieren en naar wie worden rapportages van het presteren en de afwijkingen verstrekt?


lees meer...

Werkwijze

Wat is er uniek aan onze methodiek? En wat kunnen wij voor u betekenen?lees meer...