Infinity Monitoring & Consultancy - prestatieborging

SkySpark is een webbased monitoringtool die 24/7 de prestaties van gebouwinstallaties en energieregistratiesystemen in de gaten houdt. Afwijkingen worden direct gemeld. Beheerders en onderhoudsbedrijven kunnen de prestaties van gebouwen en installaties in één oogopslag beoordelen.

Continu leest SkySpark data uit de database van het automatiseringssysteem. De gegevens worden geanalyseerd en op basis van resultaten worden conclusies getrokken. Deze worden direct getoond op de website en zijn via een login toegankelijk.

Als u ingelogd bent, kunt u de prestaties volgen en zien welke aanpassingen nodig zijn voor bijvoorbeeld lager energiegebruik of beter comfort. Indien wenselijk genereert SkySpark een e-mail met rapportage die automatisch wordt verzonden naar de onderhoudspartij. De kracht van de tool ligt in een grondige continue analyse gecombineerd met een eenvoudige visualisatie met hoge mate van flexibiliteit.

Prestatiecontracten tussen beheerders en installateurs op basis van een bonus-malusregeling zijn met SkySpark ook eenvoudig uitvoerbaar. Wanneer vastgestelde criteria worden overschreden, wordt dit automatisch gemeld inclusief de kosten die daarbij horen.

 

Voordelen van SkySpark
– 24/7 en in één oogopslag inzicht in de prestatie van uw gebouw en installaties
– Kostenbesparing door snelle opsporing van energieverspilling
– Comfortverbetering door adequate aanpak klachten
– Kostenbesparing door reductie onderhoud en inspectie
– Geschikt voor alle gebouwbeheer- en energieregistratiesystemen
– Geschikt voor de automatische uitvoering van prestatiecontracten
– Geschikt voor de automatische uitvoering van bonus/malus contracten

SkySpark is geschikt voor eigenaren van kantoren, ziekenhuizen, industriële omgevingen, woningcorporaties, installateurs, onderhoudsbedrijven, eindgebruikers, energiebedrijven en leveranciers van gebouwbeheersystemen.

Hoe werkt het?
SkySpark functioneert als een paraplu over één of meerdere systemen. Dit kunnen gebouwbeheersystemen (GBS) of energieregistratiesystemen (ERS) zijn. Voor overdracht van meetdata wordt een koppeling met de database van het GBS of ERS gemaakt. Direct na binnenkomst wordt de data verwerkt t.b.v. visualisatie van actuele prestaties en energiestromen.

SkySpark kan zowel de werking van individuele componenten analyseren als de onderlinge samenhang. SkySpark kan data inlezen uit een bestand en/of een database. Uw bestaande gebouwbeheersysteem of energieregistratiesysteem is hier geschikt voor.

 

SkySpark & Infinity Monitoring & Consultancy
Infinity Monitoring & Consultancy is de eerste Europese gecertificeerde Value Added Reseller van de analytische software SkySpark. Wereldwijd worden er al meer dan 8500 gebouwen volledig automatisch continu geanalyseerd door SkySpark. Door diverse mogelijkheden en een grote mate van flexibiliteit kan SkySpark in een innoverende markt continu een meerwaarde tonen door gebouwgebonden installaties snel, gemakkelijk en volledig geautomatiseerd te analyseren.

De kracht zit in de vrijheid om data verregaand te analyseren. Wij hanteren hiervoor het zogenaamde Root Cause Analyses (RCA) principe. Door methodisch te werk te gaan worden niet alleen initiële afwijkingen geconstateerd maar wordt de bron van het probleem blootgelegd. Pas dan kunnen echt merkbare stappen gezet worden ten aanzien van energiereductie en comfort.

Voor meer informatie omtrent SkySpark:

SkySpark van SkyFoundry (externe site)
Nederlandse Brochure

 

Root Cause Analysis

Root Cause Analysis (RCA) is een methodiek gericht op het identificeren van de bron van een oorzaak van problemen of gebeurtenissen...


lees meer...

Energiereducties met behoud van comfort

D.m.v. actieve monitoring kunnen energiereducties worden gerealiseerd zonder daarbij een comfortabel binnenklimaat uit het oog te verliezen.


lees meer...

Rapportages

Op welke manieren en naar wie worden rapportages van het presteren en de afwijkingen verstrekt?lees meer...

Werkwijze

Wat is er uniek aan onze methodiek? En wat kunnen wij voor u betekenen?
lees meer...