Infinity Monitoring & Consultancy - prestatieborging

Een goed functionerend gebouw vraagt om optimaal en gegarandeerd presterende installaties. Daarnaast zijn belangrijke aspecten bij de bouw en beheer van een gebouw de exploitatiekosten en het voorkomen van faalkosten. Onderzoek wijst uit dat zo’n 70% van de installaties in gebouwen (utiliteit) niet naar behoren functioneert en dat de bouwfaalkosten circa 6 miljard euro op jaarbasis bedragen. Veel van deze faalkosten kunnen worden voorkomen door te kiezen van de juiste methodiek van oplevering en werkwijze in beheer.

Commissioning of prestatieborging is een gefaseerd proces gericht op de kwaliteitsbeheersing en prestatieborging van installaties en van toepassing op zowel nieuwbouw als bestaande bouw. De belangstelling voor de toepassing commissioning neemt steeds verder toe.

Commissioning begint bij de start van een project met het schrijven van een commissioningplan waarin de organisatie en uitvoering van de prestatieborging in alle fasen van het bouwproject staat beschreven. Het betreft hier zowel de ontwerpfase als de uitvoeringsfase met de diverse opleveringstesten. In de beheersfase is commissioning gericht op het in stand houden van de goede werking en het verifiëren van geleverde prestaties.

Utiliteits gebouwen en scholen kenmerken zich door complexe installaties ten behoeve van de warmte en koude opwekking, naregelingen op kantoorniveau, etc. Bij het ontwerp en de realisatie kan commissioning zorgen voor de realisatie van de gewenste en vooraf voorgeschreven prestatie-eisen. Dit vraagt om een gestructureerde en gefaseerde kwaliteitsbeheersing.

Klik hier om de pagina in pdf te bekijken