Infinity Monitoring & Consultancy - prestatieborging

Beter beheer WKO levert meer energiebesparing
Per 1 oktober 2014 geldt een certificatie- en erkenningplicht voor bedrijven die bodemenergiesystemen ontwerpen, installeren, beheren of onderhouden. Een goed beheer van WKO’s is tevens belangrijk voor optimale energiebesparing. Dit zegt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Brancheorganisatie BodemenergieNL maakt zich sterk voor verbetering.
“Op papier is nog 70-80 procent energiebesparing mogelijk op warmte-koudeopslag (WKO),” zegt voorzitter Guido Bakema. “In praktijk wordt die besparing vaak niet gerealiseerd.”

Warmte-koudeopslag
Een warmtepomp kan de koelcapaciteit van grondwater in een bron benutten voor het genereren van warmte. Een warmtepomp onttrekt een paar graden aan de bron en zet deze om in warm water van 30-40 graden C. voor toepassing in laagtemperatuur verwarmingssystemen, zoals vloerverwarming. Een goede afstemming tussen de capaciteit van de bron en de omvang van de warmtepomp en de warmtevraag van het gebouw, is essentieel. In praktijk kan daar veel misgaan. Door een te kleine capaciteit kan een bron afkoelen en zelfs ‘invriezen’. Door een te grote warmtepomp wordt onnodig veel elektriciteit gebruikt. Systemen in ‘onbalans’ zijn dan ook helemaal niet energiezuinig, integendeel.

Zorgvuldig beheer
Volgens de brancheorganisatie bestaat te weinig aandacht voor een goed en zorgvuldig beheer van WKO’s. “Veel beheerders denken: ik krijg iets opgeleverd en het is plug & play. Maar je moet tijd en aandacht geven aan het optimaal afstellen van de installatie. Beheerders zijn zich daar onvoldoende van bewust,” zegt Bakema. “Het moet een geïntegreerd systeem zijn, en dat is het vaak niet.”

Optimale energiebesparing
De certificatie- en erkenningsplicht voor alle WKO-beheerders is een eerste stap op weg naar een optimale energiebesparing van bodemenergie. “Voor werkzaamheden in de bodem kennen we al langer zo’n kwaliteitsborgingsysteem”, zegt Nicole Hardon, juridisch adviseur van Rijkswaterstaat. “Maar ook voor het bovengrondse deel bleek dat wenselijk.

”De erkenningsplicht betekent dat bedrijven na het behalen van de vereiste certificatie een erkenning moeten aanvragen. Bodem+ toetst het betreffende bedrijf onder meer op ‘goed gedrag’ en geeft namens de minister vervolgens een erkenning af.

Hardon: “Dit is zeker voor bedrijven die het bovengrondse deel – de energiecentrale – ontwerpen en installeren nieuw.

”BodemenergieNL biedt zowel cursussen aan voor de certificatie als voor gebruikers om meer kennis op te doen. Bakema: “Uiteindelijk moet iedereen die actief is in de bodemenergiebranche beter opgeleid worden. Zij zijn onderdeel van de noodzakelijke kwaliteitsslag om de optimale energiebesparing ook daadwerkelijk te realiseren.”

Klik hier om de pagina in pdf te bekijken